Agraria – Dom savremenog stvaralaštva

Dom savremenog stvaralaštva Agraria je zamišljeni objedinjeni prostor za umetničku produkciju i programsku saradnju strukovnih umetničkih udruženja i organizacija koje aktivno deluju u polju kulture i umetničke produkcije u Novom Sadu.

Šta će se nalaziti u Agrariji?

Programski i produkcioni prostori

Radionice i ateljei za internacionalne programe

Kancelarije udruženja

Klub umetnika i arhitekata

Gradska galerija

AGRARIA

Istorija i arhitektura kompleksa Agraria

Osnovni podaci

Izvorni naziv: Agraria (Agrar-Import)
Kasniji naziv: Elektrolux
Godina izgradnje: 1939-1940.
Adresa: Lasla Gala 32, Novi Sad
Broj parcele: 1189, K.O. Novi Sad I
Vlasništvo: Grad Novi Sad
Upravljanje: Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove

Zašto baš Agraria?

U savremenom društvu kulturno nasleđe može uticati na lokalnu sredinu i njen ekonomski prosperitet. Objekti graditeljskog, u ovom slučaju industrijskog, nasleđa mogu se koristiti u fizičkom smislu kao novi prostori koji revitalizacijom dobijaju nove sadržaje i postaju kreativna žarišta zajednice i mesto susreta, umrežavanja, razmene i komunikacije između umetnika, arhitekata, dizajnera i drugih profesionalaca u kulturi.

Brošura Inicijative za Agrariju

Studentski radovi rekonstrukcije kompleksa Agrarija

U sklopu širenja fronta podrške Inicijativi za Agrariju, tokom 2020. godine ostvarena je saradnja sa čak tri arhitektonska fakulteta, čiji su studenti imali zadatak da se pozabave rekonstrukcijom i revitalizacijom Agrarije u funkciji uspostavljanja doma savremenog stvaralaštva u njoj. Reč je o temišvarskoj, novosadskoj i beogradskoj školi arhitekture.