Studentski radovi rekonstrukcije kompleksa Agraria

U sklopu širenja fronta podrške Inicijativi za Agrariju, tokom 2020. godine ostvarena je saradnja sa čak tri arhitektonska fakulteta, čiji su studenti imali zadatak da se pozabave rekonstrukcijom i revitalizacijom Agrarije u funkciji uspostavljanja doma savremenog stvaralaštva u njoj. Reč je o temišvarskoj, novosadskoj i beogradskoj školi arhitekture. Članovi Inicijative za Agrariju su, kao budući korisnici kompleksa, imali ulogu zamišljenog klijenta prema čijim su potrebama studenti osmislili radne, kancelarijske i programske prostore Agrarije. 

Radovi su konačno prikazani na izložbi u Novom Sadu u decembru 2021. godine i predstavljaju selekciju najzanimljivijih studentskih odgovora na postavljeni projektni zadatak.

Radovi temišvarskih studenata

Fakultet za arhitekturu i urbanizam, Politehnički univerzitet Temišvar 

 

Predmet: Arhitektonsko projektovanje 8

IV godina, letnji semestar 2019/2020

Dekan 4. godine: Bogdan Demetrescu

 

Nastavni tim: Tiberiu Bucșa, Sorin Ciurariu, Bogdan Demetrescu, Mihai Danciu, Oana Simionescu, Costin Şelariu, Cristian Bejeriță, Christian Lannert, Mihnea Truță

 

Gostujući predavač: Aleksandar Bede

 

Studenti: Alexandra Balintoni-Franțescu, Oana Maria Breban, Alina Catoiu, Ana-Maria Marin, Bindea Andreea, Bolojan Lucia, Anamaria Bujancă, Daniel Furtună, Florin Buzgău, Andrei Chindriș, Alexandrina Ciortuz, Andreea Cseke, Ioana Ciucă, Cristina Bureșin, Goie Anamaria, Görbe Denisa

Alexandra Balintoni-Franțescu, Oana Maria Breban

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Alina Catoiu, Ana-Maria Marin

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Bindea Andreea, Bolojan Lucia

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Anamaria Bujancă, Daniel Furtună

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Florin Buzgău, Andrei Chindriș

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Alexandrina Ciortuz, Andreea Cseke

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Ioana Ciucă, Cristina Bureșin

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Goie Anamaria, Görbe Denisa

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Iancu Jacqueline, Argeșanu Laura

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Ile Ioana, Mărincaș Cristina

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Carina Rebeca Pere, Evelyne Larisa Unguraș

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Victor Cosmin Pop, Andrei Moșneagu

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Andrei Săftescu, Iulia Butcovan

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Adelina Diana Vîlceanu, Şirian Miruna Maria

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Radovi novosadskih studenata

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Departman za arhitekturu i urbanizam

Predmet: Arhitektonsko projektovanje 2

III godina, letnji semestar 2019/2020

 

Nastavni tim: Dragana Konstantinović, Miljana Zeković, Slobodan Jović, Višnja Žugić, Bojan Stojković, Dragana Kocić

 

Studenti: Nataša Milovanović, Maja Durutović, Jovana Otto, Strahinja Grujičić, Emilija Milisavac, Nataša Racić, Slobodanka Kuzmanović, Milica Stefanović, Teodora Veselinovski, Boris Gluščević, Anja Pilipović, Miloš Joković, Marija Rokvić, Milan Đilas, Tanja Tubić, Marija Petrović, Jovana Anđelković, Nataša Đokić, Ivana Martinović, Dunja Bašić Palković, Violeta Todorović, Gordana Savković, Tamara Teofanovska, Aleksa Paunić, Nikolina Vasić

Nataša Milovanović, Maja Durutović, Jovana Otto

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Strahinja Grujičić, Emilija Milisavac, Nataša Racić, Slobodanka Kuzmanović

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Milica Stefanović, Teodora Veselinovski, Boris Gluščević

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Anja Pilipović, Miloš Joković, Marija Rokvić

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Milan Đilas, Tanja Tubić, Marija Petrović

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Jovana Anđelković, Nataša Đokić, Ivana Martinović

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Dunja Bašić Palković, Violeta Todorović, Gordana Savković

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Tamara Teofanovska, Aleksa Paunić, Nikolina Vasić

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Radovi beogradskih studenata

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Master završni radovi MASA U

II godina MASA, letnji semestar 2019/2020

 

Mentor: Aleksandra Stupar

Članovi komisije: Lidija Đokić, Ivan Rašković

Saradnik: Marija Cvetković

Studenti: Ana Ristić, Sara Aćimov, Ana Simić, Marija Milijašević

Ana Ristić

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Sara Aćimov

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Ana Simić

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u

Marija Milijašević

Klikom na sliku pogledajte ceo projekat u pdf-u