Studentski radovi rekonstrukcije kompleksa Agraria

U sklopu širenja fronta podrške Inicijativi za Agrariju, tokom 2020. godine ostvarena je saradnja sa čak tri arhitektonska fakulteta, čiji su studenti imali zadatak da se pozabave rekonstrukcijom i revitalizacijom Agrarije u funkciji uspostavljanja doma savremenog stvaralaštva u njoj. Reč je o temišvarskoj, novosadskoj i beogradskoj školi arhitekture. Članovi Inicijative za Agrariju su, kao budući korisnici kompleksa, imali ulogu zamišljenog klijenta prema čijim su potrebama studenti osmislili radne, kancelarijske i programske prostore Agrarije. 

Radovi su konačno prikazani na izložbi u Novom Sadu u decembru 2021. godine i predstavljaju selekciju najzanimljivijih studentskih odgovora na postavljeni projektni zadatak.

Radovi temišvarskih studenata

Fakultet za arhitekturu i urbanizam, Politehnički univerzitet Temišvar 

 

Predmet: Arhitektonsko projektovanje 8

IV godina, letnji semestar 2019/2020

Dekan 4. godine: Bogdan Demetrescu

 

Nastavni tim: Tiberiu Bucșa, Sorin Ciurariu, Bogdan Demetrescu, Mihai Danciu, Oana Simionescu, Costin Şelariu, Cristian Bejeriță, Christian Lannert, Mihnea Truță

 

Gostujući predavač: Aleksandar Bede

 

Studenti: Alexandra Balintoni-Franțescu, Oana Maria Breban, Alina Catoiu, Ana-Maria Marin, Bindea Andreea, Bolojan Lucia, Anamaria Bujancă, Daniel Furtună, Florin Buzgău, Andrei Chindriș, Alexandrina Ciortuz, Andreea Cseke, Ioana Ciucă, Cristina Bureșin, Goie Anamaria, Görbe Denisa

Alexandra Balintoni-Franțescu, Oana Maria Breban – Download PDF

 

Alina Catoiu, Ana-Maria Marin – Download PDF

 

Bindea Andreea, Bolojan Lucia – Download PDF

 

Anamaria Bujancă, Daniel Furtună – Download PDF

 

Florin Buzgău, Andrei Chindriș – Download PDF

 

Alexandrina Ciortuz, Andreea Cseke – Download PDF

 

Ioana Ciucă, Cristina Bureșin – Download PDF

 

Goie Anamaria, Görbe Denisa – Download PDF

 

Iancu Jacqueline, Argeșanu Laura – Download PDF

 

Ile Ioana, Mărincaș Cristina – Download PDF

 

Carina Rebeca Pere, Evelyne Larisa Unguraș – Download PDF

 

Victor Cosmin Pop, Andrei Moșneagu – Download PDF

 

Andrei Săftescu, Iulia Butcovan – Download PDF

 

Adelina Diana Vîlceanu, Şirian Miruna Maria – Download PDF

 

Radovi novosadskih studenata

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Departman za arhitekturu i urbanizam

Predmet: Arhitektonsko projektovanje 2

III godina, letnji semestar 2019/2020

 

Nastavni tim: Dragana Konstantinović, Miljana Zeković, Slobodan Jović, Višnja Žugić, Bojan Stojković, Dragana Kocić

 

Studenti: Nataša Milovanović, Maja Durutović, Jovana Otto, Strahinja Grujičić, Emilija Milisavac, Nataša Racić, Slobodanka Kuzmanović, Milica Stefanović, Teodora Veselinovski, Boris Gluščević, Anja Pilipović, Miloš Joković, Marija Rokvić, Milan Đilas, Tanja Tubić, Marija Petrović, Jovana Anđelković, Nataša Đokić, Ivana Martinović, Dunja Bašić Palković, Violeta Todorović, Gordana Savković, Tamara Teofanovska, Aleksa Paunić, Nikolina Vasić

Nataša Milovanović, Maja Durutović, Jovana Otto – Download PDF

 

Strahinja Grujičić, Emilija Milisavac, Nataša Racić, Slobodanka Kuzmanović – Download PDF

 

Milica Stefanović, Teodora Veselinovski, Boris Gluščević – Download PDF

 

Anja Pilipović, Miloš Joković, Marija Rokvić – Download PDF

 

Milan Đilas, Tanja Tubić, Marija Petrović – Download PDF

 

Jovana Anđelković, Nataša Đokić, Ivana Martinović – Download PDF

 

Dunja Bašić Palković, Violeta Todorović, Gordana Savković – Download PDF

 

Tamara Teofanovska, Aleksa Paunić, Nikolina Vasić – Download PDF

 

Radovi beogradskih studenata

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Master završni radovi MASA U

II godina MASA, letnji semestar 2019/2020

 

Mentor: Aleksandra Stupar

Članovi komisije: Lidija Đokić, Ivan Rašković

Saradnik: Marija Cvetković

Studenti: Ana Ristić, Sara Aćimov, Ana Simić, Marija Milijašević

Ana Ristić – Download PDF

 

Sara Aćimov – Download PDF

 

Ana Simić – Download PDF

 

Marija Milijašević – Download PDF